forkredit.com | www.sadowod.com | - | finntalk.com

Det brænder jeg for

Stem personligt på mig - en ildsjæld der brænder for:

De bedste vilkår for børn i skoler og dagtilbud

Gladsaxe har nogle af landets bedste institutioner og skoler, hvor forældrene tager del i det fælles liv. Socialdemokrater ønsker at fortsætte det gode samarbejde, hvor vi hjælper hinanden med at udvikle et godt fællesskab både for børn og voksne.

Med udgangspunkt i den nye skolereform tilrettelægger vi skoledagen, så børnene lærer meget. Vi indretter skolen med de bedste læringsrum og vi sætter fokus på kompetencer, som børnene skal udvikle for at være rustede til et godt liv på fremtidens arbejdsmarked. Klubstrukturen er under forandring, vi arbejder på at skabe et godt og rummeligt tilbud for de unge i kommunen. Det er også vigtigt for os, at alle unge kommer i uddannelse og job - og at vi hjælper de svageste på vej.

Aktiv fritid til alle

Vi har gode rammer om vores mangfoldige kultur-, fritids- og idrætsliv i Gladsaxe. Utallige foreninger er med til at give både børn, unge og voksne nem adgang til gode fritidsaktiviteter. Jeg vil arbejde på at skabe endnu bedre vilkår for foreningerne. 

Vi ønsker fortsat, at der skal være en skøjtehal i Gladsaxe. Sammen med foreningslivet skal vi finde de bedste løsninger fremover. Socialdemokraterne vægter vores faciliteter til både bredde- og eliteidræt højt. Vi forbedrer og udvikler rammer for vores foreninger og sættter blandet andet fokus på renovering af omklædnings- og badeforhold på skolerne. Vi er i gang med at etablere kunstgræs på skolebanen ved Gladsaxe Skole, det fjerde sted i kommunen med kunstgræs.

Vores nye spillested fortrinsvist for unge står færdigt i august 2018. Det skal være et sted med plads til udfoldelse af musik og andre udtryksformer både for unge og for de lidt ældre. Bibliotekerne skal være så åbne som muligt, Vi vil udvikle bedre digitale tilbud, imødekomme borgernes nye digitale vaner og sikre kultur og folkeoplysning for alle generationer.

 

Vi ønsker idræt og motion ud på pladser, i parker og boligområder og vi vil sikre målrettede tilbud til alle – også de, der ikke er så aktive. Vi etablerer en kunstgræsbane ved AB og kunstgræsbaner på de mest udnyttede skolebaner f.eks. ved Gladsaxe Skole.

Vi er i fuld gang med at opgradere og renovere Danmarks Nationale Rostadion Bagsværd Sø. Vi skaber de bedste træningsfaciliteter, udvider robanerne og samtidigt gøre søen og omgivelserne til et et endnu mere unikt rekreativt område.

Udvikling sammen med aktive borgere, institutioner og virksomheder

I Gladsaxe har vi et stærkt erhvervsliv, der skaber bæredygtig vækst og nye job. Kommunen har styr på økonomien, så vi kan investere i fremtiden blandt andet letbanen på tværs af omegnskommunerne. Samtidig skaber vi nye boligområder og arbejdspladser. Vi ønsker en grøn kommune i vækst.

Socialdemokraterne i Gladsaxe arbejder hårdt for, at vi sammen fortsætter med at udvikle vores fællesskab og finder bedre måder at gøre tingene på. Det vil vi gøre sammen med engagerede borgere, foreninger og virksomheder.